28 април 2008

Списание "Велика България", брой 2

Най-сетне имаме възможността да ви представим онлайн версия на втория брой на списание "Велика България". Надяваме се новият брой да ви хареса повече дори от първия и да ни даде сили да се борим докрай за благото на нашата Родина и нашия народ! Очакваме вашите коментари и предложения. Приятно четене!

20 февруари 2008

Списание "Велика България", брой 1

Уважаеми читатели, най-сетне имаме възможността да ви представим първият брой на списание "Велика България" в електронен вариант. Кликнете върху корицата и ще можете да го разгледате. Приятно четене.